Slogan: Powiat Drawski - morze pięknych jezior

KONTAKT

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Plac Elizy Orzeszkowej 3

78-500 Drawsko Pomorskie

Godziny otwarcia:

poniedziałek - środa: 7-15

czwartek: 7-16

piątek: 7-14

Kontakt telefoniczny:

Punkt informacyjny - 94 36 33464, 94 36 30780

Kancelaria Starosty - 94 36 30783

Fax - 94 36 32023

e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl

Kontakt telefoniczny do wydziałów:

WYDZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI - 94 36 30795

WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI - 94 36 30788

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - 94 36 30799

WYDZIAŁ EDUKACJI - 94 36 30794

WYDZIAŁ FINANSOWY - 94 36 30792

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU - Telefony

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU - 94 36 30173

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - 94 36 30777

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA - 94 36 30796

WYDZIAŁ BIURO RADY POWIATU - 94 36 30786

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - 94 36 30777

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - 94 36 30787

ZESPÓŁ INFORMATYKÓW - 94 36 30001

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - 94 36 30772

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA - 94 36 30793

Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej powiatdrawski@powiatdrawski.pl,

- fax nr 94 36 32023,

- oraz osobiście – Punkt Informacyjny, przy wejściu do urzędu.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są przy pomocy pracownika Urzędu , posługującego się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy pracownika urzędu posługującego się językiem migowym, co najmniej na 1 dzień roboczy przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wpis czytało osób: 19000Site options