Kompetencje Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Sekretarz Powiatu - Katarzyna Szlońska-Getka

Sekretarz Powiatu - Katarzyna Szlońska-Getka

Tel. 94 36 307 81, pokój 117, e-mail: sekretarz@powiatdrawski.pl

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1/ Wydziałem Biuro Rady Powiatu,
2/ Wydziałem Organizacyjnym,
3/ Wydziałem Biuro Obsługi Klienta,
4/ Zespołem Informatyków.

Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:
1/ jest rzecznikiem prasowym Starosty,
2/ zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę organów Powiatu,
3/ odpowiada za przygotowanie i wnoszenie pod obrady Rady i Zarządu projektów uchwał i innych  spraw,
4/ odpowiada za prawidłowe załatwianie spraw i  nadzoruje wykonanie uchwał Rady i Zarządu,
5/ zapewnia przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy i przepisów prawa,
6/ nadzoruje terminowość i jakość załatwiania spraw, skarg i wniosków,
7/ organizuje szkolenia, kieruje pracowników na szkolenia oraz umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8/ wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w  stosunku do pracowników za wyjątkiem:
a/ zatrudniania i zwalniania,
b/ nagradzania i nakładania kar porządkowych,
c/ dokonywania zmian warunków płacy i pracy,
9/ organizuje sprawny obieg dokumentów oraz prawidłową obsługę interesantów,
10/ analizuje warunki pracy i inicjuje ich usprawnienie,
11/ odpowiada za prawidłowy stan BHP i p.poż.
Autor: Powiat Drawski
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona