Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Leśnicy nad Słonecznym Jeziorem
27-11-2015

Leśnicy nad Słonecznym Jeziorem

Data wydarzenia: 27-11-2015

Dnia 25 listopada 2015 roku zostały oficjalnie włączone do ruchu nowo wyremontowane ulice w Czaplinku: ulica Leśników oraz ul. Jeziorna. Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przebudowano i wprowadzono udoskonalenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Leśników w pobliżu gimnazjum.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Jacek Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Stanisław Mikołajczyk, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, Dyrektor POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Janusz Komorowski oraz Zbigniew Kot, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.

Roboty drogowe pod nazwą „Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Leśników w Czaplinku polegały na przebudowie części drogi powiatowej (nr 2018Z) ul. Leśników od skrzyżowania z ulicami Słoneczną i Szczecinecką, na odcinku około 250 m. Prace remontowe polegały na uregulowaniu szerokości nawierzchni drogowej, ustawieniu krawężników wokół wysepki, obniżeniu chodnika na przejściu dla pieszych i przełożenie chodnika przy wymianie kolektora, wymianie krawężnika, wymianie kolektora deszczowego z rur betonowych na PCV.

Wartość tego zadania wyniosła 171 475, 47 zł. Remont współfinansowany był przez Powiat Drawski z Gminą Czaplinek w wysokości 50/50.

Natomiast koszt całkowity przebudowy ulicy Jeziornej to 1 377 702,11 zł. Powiat Drawski dofinansował inwestycję w kwocie 361 915,56 zł, Gmina Czaplinek przekazała na ten cel również 361 915,56 zł, natomiast 653 871,00 zł pochodzi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W ramach inwestycji dokonano przebudowy ulicy Jeziornej (ok. 0,85 km) wraz z chodnikami, parkingiem i kanalizacją deszczową oraz wodociągiem. Przebudowa polegała na poszerzeniu i uregulowaniu szerokości nawierzchni drogowej, korekcie łuków poziomych, wykonaniu chodników, wykonaniu wjazdów na poszczególne przyległe działki, wykonaniu parkingu, wykonaniu ścianki oporowej, wykonaniu schodów żelbetowych, odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do istniejących kolektorów deszczowych, poprzez wpusty uliczne i przyłącza kanalizacji deszczowej.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona