Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pouczająca wizyta
27-11-2015

Pouczająca wizyta

Data wydarzenia: 27-11-2015

Wtorek, 24 listopada 2015 r., przyniósł uczniom klas Przysposabiających do Pracy w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie ciekawą lekcję dorosłego życia.

W ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła - bezpieczny świat”, koordynowanego przez Karolinę Gościńską, wychowankowie ZPE-T odwiedzili Zakład Karny w Wierzchowie.

Pani Natalia Węglińska, psycholog pracujący w Zakładzie Karnym, za pomocą prezentacji multimedialnej przybliżyła uczniom temat agresji i przemocy, jej przejawów i sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych. Uczniowie mieli okazję poznać zasady funkcjonowania Zakładu Karnego - przedstawił je kierownik działu penitencjarnego, mjr Krzysztof Gościński. Pan K. Gościński przestrzegał również przed konsekwencjami niewłaściwego, złego postępowania.

- Celem nadrzędnym spotkania było uświadomienie uczniom następstw negatywnych zachowań oraz uświadomienie konieczności ograniczenia agresji i przemocy w najbliższym środowisku. Istotnym zadaniem jest bowiem kształtowanie w uczniach odpowiedniej postawy wobec prawa - mówi Krystian Ignacak, Dyrektor ZPET.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona