Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Turniej na pięć!
27-11-2015

Turniej na pięć!

Data wydarzenia: 27-11-2015

18 listopada 2015 r. na hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim odbył się piąty „Międzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych.” Turniej honorowym patronatem objął Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak oraz Anna Mieczkowska, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W imieniu powiatu Nagrody wyręczał Etatowy Członek Zarządu Powiatu Janusz Garbacz.

Otwarcia Turnieju dokonali wspólnie Starosta Drawski i Burmistrz Drawska Pomorskiego. Pani Marszałek życzyła wszystkim uczestnikom wielu sukcesów.

W tym roku tematem przewodnim Turnieju był polski taniec ludowy. Uczestnicy zostali uroczyście wprowadzeni na parkiet przez grupę dzieci przedszkolnych, które odtańczyły Krakowiaka. Tancerze prezentowali swoje umiejętności, bogactwo choreografii, oryginalność kompozycji, kostiumów i rekwizytów w czterech kategoriach tańców. W tańcu polskim krakowiaku, standardowym walcu angielskim, w tańcu latynoamerykańskim cha-cha i we Freestyle - dowolnym tańcu grupowym.

Na ten mały jubileusz zaproszenie od Stowarzyszenia „FILAR” i Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim przyjęło 11 ośrodków wsparcia z terenu województwa zachodniopomorskiego. W turnieju rywalizowała setka tancerzy przy pełnej trybunie kibiców. W turnieju rywalizowały ze sobą pary oraz grupy reprezentujące Środowiskowe Domy Samopomocy z Recza, Łobza, Krzęcina, Szczecinka, Drawna, Świdwina, Sławoborza, Połczyna Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu, Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim z filią w Złocieńcu oraz Warsztat Terapii Zajęciowej ze Szczecina - Płoni.

Tancerzy oceniało jury w składzie: Przewodniczący Henryk Walentynowicz - tancerz, solista, choreograf, pedagog, aktor scen Szczecina, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia, wyróżniony Odznaką Honorową Gryfa Pomorskiego; Sylwester Sołtysiak, tancerz- trener w Klubie Tańca Towarzyskiego S-5.5 w Szczecinie oraz Katarzyna Radomska, instruktor tańca ze Szkoły Tańca „Iskra” w Świdwinie, a w tańcu polskim Jolanta Parol, instruktor tańca, trener Zespołu Tańca Ludowego „Diabaz”.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

 

- krakowiak

 

I miejsce - Ewa Koperkiewicz i Dominik Dejneko  / Kołobrzeg/

II miejsce - Monika Walter i Łukasz Wagner  /Drawsko Pom/

III miejsce - Sławomir Niezabitowski i Agnieszka Pastusiak  /Szczecinek/

 

- walc angielski

 

I miejsce - Sylwester Polański i Małgorzata Wejer  /Sławoborze/
II miejsce - Magdalena Łosowska i Marcin Zabłocki  /Świdwin/
III miejsce - Monika Walter i Łukasz Wagner  /Drawsko Pom./

- cha- cha

I miejsce- Magdalena Łosowska i Marcin Zabłocki  /Świdwin/

II miejsce- Magdalena Wiśniewska i Dariusz Laskowski/ Drawsko Pom./

III miejsce-  Tadeusz Wiśniewski i Sylwia Bochanus/ Sławoborze

 

- taniec dowolny

a) I miejsce - Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim- filia Złocieniec,

b) II miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie

c) III miejsce - Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu.

Tradycyjnym już punktem programu stały się wspólne zabawy z animatorem, Klownem Tomi oraz porywający do tańca koncert wokalisty Bartka Michalczyka. Swoje zdolności taneczne w tańcu z chustami zaprezentowały również mamy uczestników i instruktorki z Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy.

Za prezentację talentu, dostarczenie pozytywnych wrażeń i emocji zgromadzonym widzom,  wszystkie ośrodki zostały obdarowane statuetkami i nagrodami, a wygrane pary medalami. Nagrody wyręczali Wicemarszałek Anna Mieczkowska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Janusz Garbacz, Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Lidia Borzymowska, Dyrektor Gimnazjum w Drawsku Pomorskim Małgorzata Zawiłaoraz Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zbigniew Szwajkowski. Kosze ze słodyczami dla tancerzy, dzieci przedszkolnych i gimnazjalistów ufundowali Burmistrz Drawska Pomorskiego, Starosta Drawski, Burmistrz Złocieńca oraz Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości było wręczenie przez Janusza Garbaczakwiatów dla Lidii Borzymowskiej, Dyrektora drawskiej ZSP i podziękowanie jej za zaangażowanie i włożoną pracę przy organizacji pierwszych trzech turniejów tańca.

Stowarzyszenie dziękuje za pomoc i wsparcie przy organizacji turnieju Joannie Orzepowskiej, Kierownikowi Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim, Jolancie Pluto- Prądzyńskiej - Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, Małgorzacie Zawile - Dyrektorowi Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, a także Jolancie Parol - instruktorowi tańca z Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, prowadzącym - Renacie Żołądkiewicz i Grzegorzowi Skurczyńskiemu, wolontariuszom - uczniom z Gimnazjum w Drawsku Pomorskim, mamom Alinie Sakucie i Ewie Wagner oraz szanownemu jury i niezawodnym ratownikom z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filii w Drawsku Pomorskim.

Stowarzyszenie dziękuje Ludziom Wielkiego Serca, którzy jak co roku wsparli turniej finansowo i rzeczowo: Iwonie i Kazimierzowi Pokutyńskim (Piekarnia, Cukiernia),Halinie Bulwie i Alicji Czapek (Piekarnia), Krystynie i Markowi Wójcik, Czesławowi Bieć, Leszkowi i Alinie Szymukowiczom, Jolancie Frączek, Renacie i Robertowi Kowalczykom, Małgorzacie i Krzysztofowi Kraus, Katarzynie Kraus, Zofii Zawrot(Mięso i Wędliny), Danielowi Żdżalik, Janowi Kalinowskiemu, Sławomirowi Gręziakowi(firma Skiff Slalom), Wioletcie Wiśniewskiej, Izabeli Śniegockiej i Piotrowi Grabowskiemu (firma LEX BUD).

„V Międzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych” odbył się w ramach realizacji zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Powiatu Drawskiego.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona