Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Niech moc będzie z nimi!
23-11-2015

Niech moc będzie z nimi!

Data wydarzenia: 23-11-2015

W dniu 12 listopada 2015 r. w Sali Narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się rozstrzygnięcie dwóch powiatowych konkursów - „Dzieci przemocy mówią NIE”, który był skierowany do uczniów ze szkół podstawowych oraz „Źródło mej mocy nie tkwi w przemocy” - adresowany do gimnazjalistów i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło łącznie 137 prac w tym prace plastyczne, wiersze, opowiadania, bajki, komiksy, prezentacje multimedialne i utwór muzyczny.

Jury w składzie:

1.         Brygida Rosa - Dyrektor OWDiR w Drawsku Pomorskim

2.         Anna Tyma - Z-ca Dyrektora OWDiR w Drawsku Pomorskim

3.         Wioletta Smolich - Specjalista Pracy Socjalnej OWDiR w Drawsku Pomorskim

4.         Jolanta Banaszek - Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

5.         Zuzanna Sikora - artystka/plastyk

6.         Magdalena Braniecka - Głos Koszaliński

7.         Bartłomiej Lenart - Fotograf

8.         Piotr Marcinkowski - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

w konkursie:Dziecprzemocmówią NIE!!! przyznało 6 PIERWSZYCH MIEJSC dla następujących osób:

 

1.      Bartosza Sobkowskiego ze Szkoły Podstawowej w Broczynie (wiersz, opiekun Pani Joanna Winniak)

2.      Bartłomieja Gryglewicza ze Szkoły Podstawowej w Broczynie (wiersz)

3.      Praca wspólna: Natalia Filipczak, Małgorzata Szumlańska, Kinga Wyrzykowska ze Szkoły Podstawowej w Pomierzynie (praca plastyczna)

4.      Praca wspólna: KLASA I B Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie (praca plastyczna, opiekun Pani Renata Zwierzyńska)

5.      Natalia Lewandowska  Szkoła Podstawowa z Czaplinka (prezentacja multimedialna)

6.      Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie (prezentacja multimedialna)

 

Ponadto jury postanowiono wyróżnić prace plastyczne następujących osób:

 

1.      Karol Grządziel, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, klasa III

2.      Anna Prusik, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, klasa II

3.      Nikola Danielewicz Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim, klasa IV E

4.      Amelia Kowalska, Szkoła Podstawowa Czaplinek, klasa IV B

5.      Jarmina Łuczyńska, Szkoła Podstawowa Czaplinek, klasa IV A

6.      Szymon Milewski, Szkoła Podstawowa Czaplinek, klasa V B

7.      Joanna Karpińska, Szkoła Podstawowa Drawsko Pomorskie, klasa V B

8.      Praca wspólna: Oliwia Nowak i Julia Rehlis, Szkoła Podstawowa Drawsko Pomorskie, klasa V B

9.      Oliwia Gabrysiak, Szkoła Podstawowa Drawsko Pomorskie, klasa V B

10.  Jakub Andrzejczak, Szkoła Podstawowa Wierzchowo, klasa

Wiersze/opowiadania/bajki:

11.  Alicja Wójtowicz, Szkoła Podstawowa Broczyno, klasa I

12.  Lidia Gajewska, Szkoła Podstawowa Broczyno, klasa III

13.  Julia Charko, Szkoła Podstawowa Broczyno, klasa IV

14.  Hanna Kostecka, Szkoła Podstawowa Broczyno, klasa VI

15.  Klaudia Syroka, Szkoła Podstawowa Broczyno, klasa V

 

16.  Natalia Rohn za wiersz Dzieciństwo, Szkoła Podstawowa Pomierzyn

17.  Natalia Rohn za wiersz Kolega, Szkoła Podstawowa Pomierzyn

18.  Olaf Karbowiak, Szkoła Podstawowa Pomierzyn

19.  Aleksandra Niemczyk, Szkoła Podstawowa Pomierzyn

20.  Ida Naruszewicz, Szkoła Podstawowa Czaplinek, klasa IV A

21.  Julia Walkowiak, Szkoła Podstawowa Drawsko Pomorskie, klasa V B

22.  Marika Marcinkowska, Szkoła Podstawowa  Drawsko Pomorskie, klasa V B

23.  Praca wspólna: Angelika Biłas, Kinga Kulczyńska, Szkoła Podstawowa Drawsko Pomorskie, klasa VIA

24.  Oktawia Trojanek, Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie, klasa V

25.  Aleksandra Furman, Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie, klasa VI

Prezentacje multimedialne:

26.  Patrycja Zdyr, Szkoła Podstawowa Drawsko Pomorskie, klasa VI A

 

W konkursie: Źródło mej mocy nie tkwi w przemocy

przyznało 6 PIERWSZYCH MIEJSC dla następujących osób:

 

1.      Małgorzaty Traczyk ZSP Drawsko Pomorskie, klasa I TŻ (wiersz)

2.      Wiktorii Deptuły ZSP Drawsko Pomorskie, klasa I TŻ (wiersz)

3.      Dawida Chylińskiego ZSP Drawsko Pomorskie, klasa ID (wiersz)

4.      Praca wspólna: Patryk Jarmarkiewicz, Radek Rembiałowski, Eryk Poliński, Bartosz Rowiński, Wojciech Gławdek, Artur Majorczyk - ZSP Kalisz Pomorski (prezentacja multimedialna)

5.      Praca wspólna: Natalia Pikula, Weronika Dołżycka, Aleksandra Wieczorek, Klaudia Sujecka ZPS Złocieniec, klasa II B (prezentacja multimedialna, opiekun Joanna Kołodziej)

6.      Malwiny Czepkowskiej ZSP Złocieniec, klasa III A (piosenka, opiekun Pani Joanna Kołodziej)

 

Ponadto jury postanowiono wyróżnić prace plastyczne następujących osób:

1.      Izabela Strzelczak, ZSP Złocieniec, klasa I B

2.      Joanna Skalska, ZSP Złocieniec, klasa I B

3.      Rafał Retkowski ZSP Drawsko Pomorskie, klasa III D

Wiersze/opowiadania/bajki:

1.      Beata Rogalska ZSP Drawsko Pomorskie klasa I TŻ

2.      Daniel Kittel ZSP Drawsko Pomorskie, klasa I TŻ

Prezentacje multimedialne:

1.      MOW Czaplinek

Członkowie komisji byli pod wrażeniem wrażliwości dzieci i młodzieży związanej z trudnym tematem jakim jest przemoc. Prace były dojrzałe i przemyślane.

Głównym przesłaniem nadesłanych prac był sprzeciw wobec przemocy, dzieci podkreślały, że nie można się godzić na złe traktowanie. Wskazywały sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach podając numery telefonów, adresy instytucji, opisując konkretne sposoby reagowania. Tak wysoki poziom prac świadczy
o dużym stopniu świadomości dzieci i młodzieży na temat przemocy, kreowania postaw asertywnych
i budowania poczucia własnej wartości.

Wartość merytoryczna prac i pomysłowość świadczą o tym, że uczestnicy byli dobrze przygotowani do konkursu przez nauczycieli, rodziców i opiekunów. Z pewnością w przyszłości prace poszczególnych osób zostaną przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim wykorzystane do celów dydaktycznych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Wręczenie nagród odbędzie się 28 listopada 2015r. w Drawsku Pomorskim o godz. 9 tej podczas II Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego organizowanego w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

Mieszkańców powiatu drawskiego zapraszamy do wspólnego kibicowania!

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona