Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o nadzwyczajnej XV sesji Rady Powiatu Drawskiego
23-11-2015

Z A W I A D O M I E N I E o nadzwyczajnej XV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 23-11-2015

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
w 2015 roku- druk nr 682;

b)      zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 - druk nr 702;

c)      trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom/placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - druk nr 709;

d)     przystąpienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095Z na odcinku Czarne Wielkie - Kuszewo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 177) wraz z poszerzeniem”- druk nr 712.

3. Zakończenie sesji.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona