Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd
20-11-2015

Obradował Zarząd

Data wydarzenia: 20-11-2015

W dniu 19 listopada br. odbyło się czterdzieste siódme posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym punktem posiedzenia była analiza Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego za lata 2013-2014.

Zarząd Powiatu przyjął uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniewowi Kot oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 rok. Przyjęto także projekty uchwał Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095Z na odcinku Czarne Wielkie – Kuszewo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 177) wraz z poszerzeniem, w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Drawskiego, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom/placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w sprawie zatwierdzenia ugody pozasądowej – warunkowej oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015.

Zarząd rozpatrywał również wnioski w tym m.in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie planu finansowego wydatków na 2015 rok oraz Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. o dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Viva Battuta” do Filharmonii. Zaakceptowano także ofertę Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Kaliszu Pom. złożoną w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie realizacji zadania „Aktywna jesień życia- potyczki sportowe, Seniorski Wieczór Opłatkowy”.

 

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona