Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Artystycznie, profilaktycznie
19-11-2015

Artystycznie, profilaktycznie

Data wydarzenia: 19-11-2015

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy koordynacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, zorganizowała VII Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych, który odbył się 17 listopada 2015r. w drawskim Centrum Kultury. W przeglądzie uczestniczyli uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.

„Przegląd…” to impreza cykliczna, mająca na celu promowanie wśród młodzieży zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem różnych form artystycznych, kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów i świadomego wartości, godności ludzkiej oraz inspirowanie środowisk szkolnych do działań w zakresie profilaktyki uzależnień i aspołecznych zachowań, poprzez formy aktywne i twórcze. Młodzież prezentowała swoje osiągnięcia w trzech kategoriach: scenka teatralna, piosenka i plakat.

Środki finansowe na zakup nagród dla uczestników zapewniła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim i Zarząd Powiatu Drawskiego.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona