Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd 2
17-11-2015

Obradował Zarząd 2

Data wydarzenia: 17-11-2015

W dniu 12 listopada 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego.

Czterdzieste szóste posiedzenie Zarządu dotyczyło głównie omówienia i analizy ważnych kwestii związanych z projektem budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016. Po szczegółowym omówieniu zagadnienia, Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu, a także w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035.

 

Ponadto Zarząd przyjął uchwały w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku. Zaakceptowano również projekt odpowiedzi na wniosek radnego.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona