Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Uroczystość obchodów 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
13-11-2015

Uroczystość obchodów 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Data wydarzenia: 13-11-2015

W dniu 10 listopada 2015 roku w Czaplinku odbyły się uroczystości związane z obchodami 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości te były połączone z uroczystą wspólną Sesją Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Czaplinku. Narodowe Święto Niepodległości- najważniejsze święto państwowe jest obchodzone dla upamiętnienia odrodzenia się Polski po 123 latach niewoli.

Obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w Urzędzie Miejskim w Czaplinku poprzez otwarcie ekspozycji pod nazwą „Karty Historii Czaplinka” oraz uroczysty odbiór odrestaurowanego, zabytkowego Ratusza, któremu towarzyszyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego- Jerzy Kotlęga, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego- Anna Mieczkowska, Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego- Stanisław Mikołajczyk, Starosta Powiatu Drawskiego- Stanisław Kuczyński, Radni Rady Powiatu Drawskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku- Wacław Mierzejewski, Radni Rady Miejskiej w Czaplinku oraz Burmistrz Czaplinka- Adam Kośmider.

W dalszej części uroczystości w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawiał Proboszcz Parafii- Ksiądz Mirosław Kurkiewicz.

Po zakończeniu uroczystej mszy świętej wszyscy przedstawiciele władz samorządowych, zarówno powiatowych, jak i gminnych oraz przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Czaplinka udali się na Cmentarz Komunalny w Czaplinku. W dalszej części obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Cmentarzu Komunalnym w Czaplinku Modlitwę za Poległych poprowadził Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku- Mirosław Kurkiewicz, Apel Poległych przeprowadził mjr Maciej Wiśniewski, natomiast Salwę Kompanii Honorowej wykonała 2 Brygada Zmechanizowana Jednostki Wojskowej w Złocieńcu.  Na zakończenie  przedstawiciele samorządu powiatowego, samorządu gminnego, a także przedstawiciele związków kombatanckich, zakładów pracy i instytucji użyteczności publicznych złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod Pomnikiem Żołnierza, by oddać hołd wszystkim poległym, którzy czynami i postawą dążyli do odzyskania wolności i suwerenności.

Kolejnym punktem uroczystości była uroczysta wspólna Sesja Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Czaplinku z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.

Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk - Przewodniczący Rady PowiatuDrawskiego oraz Pan Wacław Mierzejewski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku.

Po otwarciu Sesji uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku- Wiktor Dworzak odczytał referat pn. „Pytania o Polskę”. Uroczystą wspólną Sesję Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Czaplinku z okazji Narodowego Święta Niepodległości uświetniła swoim znakomitym występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Viva Battuta” z Drawska Pomorskiego. W dalszej części Sesji, zgodnie z porządkiem, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku wystąpili w przedstawieniu słowno- muzycznym pt. „Powrót Piłsudskiego”.

Na zakończenie uroczystej wspólnej Sesji Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Czaplinku z okazji Narodowego Święta Niepodległości Przewodniczący Rady Powiatu - Stanisław Mikołajczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku- Wacław Mierzejewski serdecznie podziękowali organizatorom uroczystości, a w szczególności Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku- Robertowi Patrzyńskiemu,  Zastępcy Dyrektora - Wiolettcie Cylkowskiej  oraz uczniom, którzy w znakomity sposób przygotowali uroczystą Sesję i jej część artystyczną.

Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku oraz Starosta Drawski- Stanisław Kuczyński podziękowali również Panu Pułkownikowi dyplomowanemu Arturowi Pikoniowi za udział w kompanii honorowej, Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku- Mirosławowi Kurkiewiczowi za przeprowadzenie uroczystości o charakterze religijnym,
a także Kapelmistrzowi-Tomaszowi Stawickiemu, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej „Viva Battuta” za wspaniały występ oraz Panu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. - Mirosławowi Piłatowskiemu, a także Sekretarz Gminy Czaplinek i pracownikom Biura Rady Powiatu.

Na zakończenie Sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie, a każdy z obecnych mógł wpisać się do Kroniki Powiatowej.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona