Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd Powiatu
06-11-2015

Obradował Zarząd Powiatu

Data wydarzenia: 06-11-2015

Zarząd Powiatu Drawskiego obradował na swym czterdziestym piątym posiedzeniu w dniu 6 listopada 2015 r. Tuż przed posiedzeniem odbyła się robocza narada związana z realizacją różnego rodzaju przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenie powiatu, w tym związanych z powstającymi nowymi miejscami pracy.

Starosta Stanisław Kuczyński podziękował obecnemu na naradzie Burmistrzowi Drawska Pomorskiego Zbigniewowi Ptakowi za owocną współpracę w mijającym roku, w tym szczególnie za wspólną realizację dróg na terenie gminy Drawsko Pomorskie. Wśród omawianych spraw poruszono także kwestie rozwijającego się zakładu pracy w Jankowie.

W naradzie, poza członkami Zarządu Powiatu, uczestniczył Karol Korczyński - Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju oraz Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Elżbieta Motyl - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego orazZbigniew Kot, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.

Wśród inwestycji drogowych powiatu w 2015 r. znalazły się, oprócz przebudowy ul. Kolejowej i ul. Sobieskiego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Drawsku Pom., również i inne zadania, jak przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z i gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Biały Zdrój, przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1996Z, 1991Z o dł. 12,2 km - Etap II i obejście kościoła w m. Wierzchowo, przebudowa ul. Jeziornej w m. Czaplinek, przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z wraz z poszerzeniem, czy przebudowa nawierzchni bitumicznej na ulicy Leśników w m. Czaplinek. Na ukończeniu jest także modernizacja organizacji ruchu w pobliżu czaplineckiego gimnazjum.

Ponadto, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku, uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim”. Omówiono także wnioski, w tym wniosek Gimnazjum w Drawsku Pom. o wsparcie finansowe VII Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych, wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie o patronat Starosty Drawskiego nad imprezą „Mikołaja nadszedł czas…”, wniosek Burmistrza Drawska Pom. o przedłużenie umowy na lokalizację archiwum USC, wniosek Parafii Broczyno o dofinansowanie remontu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnym Małym. Zaaprobowano projekt odpowiedzi na wniosek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego i omówiono koncepcję Szosowego Maratonu Rowerowego Trzech Powiatów. Przyjęto także protokół z III Dyktanda o Pióro Starosty Drawskiego.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona