Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Dopalacze w teorii i praktyce
05-11-2015

Dopalacze w teorii i praktyce

Data wydarzenia: 05-11-2015

4 listopada 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej odbyło się szkolenie pod Patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim pt. „DOPALACZE” I NIE TYLKO - CZYLI NOWE NARKOTYKI. Podstawy zjawiska w teorii i praktyce.”.

Prowadzącą była Hanna Kordas-Ligowska, lekarz psychiatra, która nie tylko zajmuje się leczeniem osób uzależnionych, ale także upowszechnia naukową wiedzę o etiologii i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i zaburzeń zachowania. Obszarem szczególnych zainteresowań jest profilaktyka narkotykowa (dopalaczowa) i uzależnień behawioralnych, a także przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym.

Problem uzależnień jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, także występującym na terenie naszego powiatu. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie osoby współpracujące z młodzieżą zapoznały się z kluczowymi kierunkami rozwoju przestępczości narkotykowej w regionie, charakterystyką najpopularniejszych narkotyków i innych środków np. dopalaczy, farmaceutyków. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zaburzeniami psychicznymi i zdrowotnymi, rozpoznawaniem zachowań ponarkotykowych, zasadami postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem narkotyku. Na konferencji zostały przedstawione praktyczne rozwiązania postępowań w razie zetknięcia się z osobą pod wpływem tych substancji, zarówno aspekty prawne i metodyczne. Osoby uczestniczące zapoznały się z niechemicznymi sposobami rozpoznawania zachowań narkotykowych oraz sposobami postępowania w razie stwierdzenia możliwości zażycia różnego rodzaju środków uzależniających. Podkreślona została rola profilaktyki i wspólnego, celowego działania, zmierzająca do zmniejszania skutków tak groźnego zjawiska, jakim jest zażywanie środków odurzających.

Działalność szkoleniowa i profilaktyczna jest niezbędna do efektywnej walki z zachowanymi ryzykownymi, uzależnieniami i zaburzeniami zachowania wywołanymi przez narkotyki i dopalacze. Aby walka z tymi niebezpiecznymi zjawiskami odniosła sukces niezbędna jest wiedza na temat diagnozy zjawiska uzależnień oraz zachowań ryzykownych i zintegrowane działania.

W szkoleniu udział wzięli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych i samorządowych, osoby duchowne i rodzice. Obecni byli także liczni przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, w tym m.in. Naczelnik Wydziału Oświaty Izabela Krężołek, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Jolanta Banaszek, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinek Małgorzata Janda, a także Dyrektor MGOPS w Drawsku Pom. Agnieszka Redmann, Dyrektor Gimnazjum w Czaplinku Jolanta Skonieczna, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Worowie Agnieszka Oleszczuk, Dyrektor SP w Nętnie Grażyna Kapuścińska i Agnieszka Waszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona