Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Przeciwko Przemocy
03-11-2015

Przeciwko Przemocy

Data wydarzenia: 03-11-2015

Bullying i Cyberprzemoc- przemoc rówieśnicza. Wykład w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku.

W ramach Kampanii 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku przy wsparciu wychowawców zorganizowały warsztaty pt. Bullying i Cyberbulling - przemoc rówieśnicza.

Warsztaty odbyły się 30 października 2015 w ramach promocji projektu. Do wysłuchania prezentacji zaproszeni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czaplinku.

Dyrektor MOW Małgorzata Janda, będąca osobą działającą na rzecz walki z problemem przemocy na terenie Powiatu Drawskiego, w kilku zdaniach objaśniła jak ważne jest reagowanie na przemoc młodych ludzi, zapobieganie jej przejawom oraz jak niebezpieczną bronią może być Internet.

Inicjatywę wsparł również przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku Wiesław Runowicz, który wspomniał o konsekwencjach stosowania przemocy oraz udzielił informacji dotyczących miejsca i dni, w których można uzyskać fachową pomoc od specjalistów.

- Wychowanki MOW stanęły na czele walki z problemem, jakim jest przemoc rówieśnicza, prowadząc wykład nakreślający problematykę Bullyingu i Cyberprzemocy - mówi Dyrektor Janda. - W trakcie prezentacji przedstawiliśmy rezultat miesięcznej pracy, na który składały się plakaty, fotografie oraz krótkie spoty mówiące: #widzę #reaguję #stop #przemocy, pokazując tym, że reakcja na przemoc wzbudza poczucie bezpieczeństwa i prowadzi do tego, byśmy w naszym społeczeństwie mogli żyć godnie i bez strachu.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona