Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd Powiatu 2
01-12-2015

Obradował Zarząd Powiatu 2

Data wydarzenia: 01-12-2015

W poniedziałek, 30 listopada br. miało miejsce czterdzieste ósme posiedzenie Zarządu. Omawiano m.in. propozycje sposobu zagospodarowania niewykorzystywanych pomieszczeń znajdujących się w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Wałeckiej w Czaplinku.

Omawiane propozycje, z których zasadniczą jest utworzenie „Centrum Organizacji Pozarządowych”, posłużyć mogą mieszkańcom w różnym wieku, w tym dzieciom i seniorom, a także organizacjom społecznym. Ich realizacja wymagała będzie podjęcia różnorodnych prac, w tym związanych z funduszami zewnętrznymi, prawnych, a także adaptacyjnych w obrębie poszczególnych lokali w budynku. Natomiast już od początku stycznia 2016 r., w miejscy tym zacznie działać punkt nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych. Poza członkami Zarządu, kwestię tę omawiali m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Stanisław Mikołajczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. Mirosław Piłatowski, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Krystian Ignacak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wioletta Kubik, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Robert Patrzyński i Naczelnik Wydziału Edukacji Izabela Krężołek.

Ponadto, Zarząd Powiatu przyjął uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 rok oraz w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej. Rozpatrywano również wnioski, w tym wniosek Klubu Walki Washi w Broczynie o objęcie przez Starostę patronatem II Gali Walki K1 w Złocieńcu, wniosek Domu Pomocy Społecznej w Darskowie o zwiększenie budżetu na 2015 rok, wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników, wniosek Dyrektora ZSP w Czaplinku oraz Dyrektora Gimnazjum w Czaplinku o dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia, wniosek Wydziału Edukacji o zatwierdzenie nowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na liście stypendystów, wniosek Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim o wsparcie przedsięwzięcia przez Starostwo Powiatowe i dofinansowanie nagród dla uczestników Międzyszkolnych Spotkań Profilaktycznych. Omówiono także ofertę Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pom. złożoną w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów”, protokół posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku. Podjęto również kwestie związane z organizacją konkursu „Powiatowej Żywej Szopki Bożonarodzeniowej 2015 oraz I-go Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2016.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski(Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung(Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona