Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd 3
09-12-2015

Obradował Zarząd 3

Data wydarzenia: 09-12-2015

W dniu dzisiejszym (9 grudnia) odbyło się pięćdziesiąte już posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji. Istotnym punktem posiedzenia było podjęcie decyzji w sprawie przekazania dodatkowych środków na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim.

Zakupy, które dla bezpieczeństwa mieszkańców mają otrzymać wsparcie finansowe powiatu, to nowe elementy wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zarząd Powiatu przyjął także projekty uchwał Rady Powiatu, w tym zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 r., a także w sprawie przyjęcia zadań w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Drawsku Pomorskim badań specjalistycznych oraz obserwacji poborowych. Zatwierdzono również uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 rok.

Rozpatrzono także wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o wyrażenie zgody na zakup samochodu brygadowego oraz zaaprobowano projekt odpowiedzi na interpelację Radnego zgłoszoną na sesji Rady Powiatu w dniu 25 listopada 2015 r.

Ponadto Zarząd Powiatu omawiał kwestie związane z pracami zespołu do spraw publicznego transportu zbiorowego oraz zdecydował o złożeniu deklaracji uczestnictwa Powiatu Drawskiego w programie „Budujemy Sportową Polskę”.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona