Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

BHP na szóstkę!
07-12-2015

BHP na szóstkę!

Data wydarzenia: 07-12-2015

26 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie odbył się wojewódzki finał XXI Konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”. I miejsce drużynowo zajęli uczniowie ZSP w Drawsku Pom.

Szkołę reprezentowali Marcin Rokosz (IV TŻ), Adam Jahn (III TŻ) i Michał Zwindowski (II TŻ). Indywidualnie Marcin Rokosz zajął I miejsce, Adam Jahn III miejsce. W ubiegłym roku drużyna ZSP również zajęła I miejsce. Opiekunem zwycięzców był Zbigniew Juchnik, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia.

Na etapie wojewódzkim konkurs składa się z dwóch części - półfinału, obejmującego część praktyczną oraz test pisemny, w którym udział biorą wszyscy uczestnicy oraz finału, do którego awansuje najlepszych sześciu uczniów.

W finale udział wzięło trzydziestu trzech uczestników reprezentujących 11 szkół całego województwa zachodniopomorskiego. Wszyscy wykazali się doskonałą wiedzą teoretyczną odpowiadając na pytania testowe, oraz praktyczną, odnajdując niezgodności z wymaganiami BHP na ocenianych stanowiskach.

Współorganizatorami konkursu są Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona