Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd 4
04-12-2015

Obradował Zarząd 4

Data wydarzenia: 04-12-2015

W dniu dzisiejszym (4.12.2015r) odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego.

Najistotniejszym punktem czterdziestego dziewiątego posiedzenia było podpisanie ugody pozasądowej z Towarzystwem św. Franciszka Salezego - Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile, dotyczącej wypłaty odszkodowania z tytułu niewłaściwie naliczonej i wypłaconej dotacji na rzecz Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu.

Strony ugody wyraziły zadowolenie z przebiegu współpracy w tym zakresie i wyraziły wolę podejmowania zgodnych działań w ramach dalszej współpracy. Dla swej ważności ugoda musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Powiatu Drawskiego.

Ponadto Zarząd przyjął m.in. aneks do porozumienia o współpracy z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w Powiecie Drawskim..

 

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona