Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd 5
15-12-2015

Obradował Zarząd 5

Data wydarzenia: 15-12-2015

W dniu dzisiejszym (15 grudnia) odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Przyjęto m.in. projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego oraz przystąpienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania mającego na celu przebudowę drogi gminnej do miejscowości Niwka.

Podczas pięćdziesiątego pierwszego posiedzenia analizowano również zagadnienia związane z pracami Komisji ds. Organizacji Transportu Zbiorowego. Po szczegółowym omówieniu Zarząd postanowił o opracowaniu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu drawskiego.

Ponadto Zarząd podjął uchwałę o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb administracji powiatu.

Rozpatrywano również wnioski, w tym wniosek Klubu Karate Kyokushin w Złocieńcu o umożliwienie nieodpłatnego użyczenia hali sportowej w celu organizacji „VIII Powiatowego turnieju mikołajkowego w karate - Kyokushin - Złocieniec 2015r.” oraz wniosek o wsparcie finansowe Maratonu Charytatywnego Zumby. Omówiono także ofertę Stowarzyszenia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Złocieńcu złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego „Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów - spotkanie opłatkowe”.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona