Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd 18 grudnia
21-12-2015

Obradował Zarząd 18 grudnia

Data wydarzenia: 21-12-2015

W dniu 18 grudnia odbyło się pięćdziesiąte drugie posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Przyjęto m.in. projekty uchwał w sprawie określania trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego oraz w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas kolejnego posiedzenia przyjęto projekty zarządzeń Starosty, w tym zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru blankietów korespondencyjnych stosowanych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Drawskiego. Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 oraz autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu.

Rozpatrywano również wnioski, w tym wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu specjalnym oraz wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o sfinansowanie nagród dla uczestników powiatowego konkursu fotograficznego pn.: „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Podjęto także decyzję w sprawie wyboru oferty na realizację zadania polegającego na opracowaniu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona