Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
19-01-2016

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Data wydarzenia: 19-01-2016

W dniu 14.01.2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, której przewodniczył Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Henryk Andrałojć, Wicedyrektor Agnieszka Kuropatnicka, członkowie Rady oraz pracownicy PUP.
Programem posiedzenia było:
  1. Wydanie opinii w sprawie wstępnej propozycji podziału środków finansowych Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i inne zadania fakultatywne.
  2. Zaopiniowanie wniosku osoby bezrobotnej w sprawie umorzenia kosztów szkolenia.
  3. Przekazanie zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy dotyczące finansowania instrumentów rynku pracy.
  4. Przedstawienie przez Powiatowy Urząd Pracy priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  5. Przedstawienie realizacji Programu Aktywizacji i Integracji ( PAI).
  6. Wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach przyznawania wsparcia finansowego przez PUP w Drawsku Pom.
  7. Przedstawienie realizacji zleconych działań aktywizacyjnych.
Podjęto uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie propozycji podziału środków finansowych Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i inne zadania fakultatywne. W drugiej podjętej uchwale pozytywnie zaopiniowano wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania wsparcia finansowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona