Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Konwent
19-01-2016

Obradował Konwent

Data wydarzenia: 19-01-2016

Realizacja prac społecznie użytecznych w 2016 roku oraz bezrobocie to główne tematy Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Drawskiego, który odbył się w piątek, 15 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Konwentowi przewodniczył Starosta Stanisław Kuczyński.

W  tematykę obrad wprowadził Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Henryk Andrałojć wraz z Wicedyrektor Agnieszką Kuropatnicką. Przedstawiono podział środków finansowych na aktywizację zawodową (Fundusz Pracy, Regionalny Program Operacyjny- PRO, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- POWER), zatwierdzony podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 14 stycznia 2016 roku. Dokonano analizy bezrobocia w powiecie oraz porównano wskaźnik bezrobocia w poszczególnych gminach.
Podczas Konwentu omówiono także zagadnienia promocyjne, w tym ustalono termin i miejsce organizacji XIV Powiatowego Święta Plonów. Gospodarzem tegorocznych dożynek będzie gmina Złocieniec. Zaplanowano je na 10 września br. Samorządowcy przedyskutowali także kwestie związane z kalendarzem imprez powiatowych, organizacją nowej imprezy „Ulica Smaków” i akcją promocyjną, która miała swój początek w ubiegłym roku - „Wrzesień z rabatem”. W tym roku ma być nią objęty także maj.
Ponadto poruszono kwestie związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych oraz analizowano możliwości wspólnego przez wszystkie samorządy zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. PSP utraciła jeden wóz w wyniku ubiegłorocznego wypadku.
Jednym z ostatnich punktów spotkania było omówienie kwestii wsparcia finansowego w zakresie bieżącego funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim oraz podległych Komisariatów i Posterunku.
Na konwencie obecni byli m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Stanisław Mikołajczyk, Wiceprzewodniczący RP Marek Banaszek, Wicestarosta Jacek Kozłowski, Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz, Członek Zarządu Janina Jung, Burmistrzowie: Zbigniew Ptak, Krzysztof Zacharzewski, Adam Kośmider, Tomasz Kołtun, Wójtowie: Jan Szewczyk, Wacław Micewski, Przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych: Wacław Mierzejewski, Eugeniusz Storoniak, Mirosław Kacianowski, Zbigniew Chołuj, Andrzej Kaczorkiewicz, Roman Bany, Komendant Powiatowy Policji Jarosław Smolarek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Jacek Dziurdz, Sekretarz Powiatu Jacek Brzozowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Agnieszka Brzeźniakiewicz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Izabela Krężołek.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona