Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

57 posiedzenie Zarządu Powiatu
19-01-2016

57 posiedzenie Zarządu Powiatu

Data wydarzenia: 19-01-2016

W dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2016 roku odbyło się pięćdziesiąte siódme posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego.

Zarząd podjął uchwały w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2016, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2016 roku, a także uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowych dróg gminnych i zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
Zarząd rozpatrywał również wnioski w tym m.in. Land Rover Club o przyznanie patronatu Starosty Drawskiego nad 41 i 42 edycją Pomerania Rescue, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Złocieńcu o objęcie patronatem IX-go Powiatowego Konkursu Ortografii, wniosek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o wyrażenie zgody na sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń oraz wniosek o odpłatne przekazanie do Stacji Demontażu Pojazdów pojazdu będącego własnością Powiatu Drawskiego.
Przyjęto również sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2015, informację nt. większych inwestycji planowanych na terenie Powiatu Drawskiego (I-IV kwartał 2015r.), analizę badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych
w Starostwie Powiatowym oraz harmonogram przekazywania środków na wydatki budżetowe
do PCKZiU.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona