Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Okręt podwodny w jeziorze. Jak go znaleźć?
21-01-2016

Okręt podwodny w jeziorze. Jak go znaleźć?

Data wydarzenia: 21-01-2016

JEZIORO TAJEMNIC. 23 stycznia 2016 r. w Czaplinku odbędzie się konferencja popularnonaukowa „Jezioro Drawsko – Jezioro Tajemnic” pod patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego. W budynku LO przy ul. Parkowej 2 pojawi się wiele znakomitości ze świata nauki. To prawdziwy wstęp do rozpoczęcia poszukiwań w jeziorze okrętu podwodnego z czasów II Wojny Światowej. I rozwikłania wielu innych zagadek..

Konferencja organizowana jest w celu uporządkowania stanu badań historycznych i archeologicznych, dotyczących szeroko pojętego zagadnienia jakim jest Jezioro Drawsko, wraz z regionem, w którym akwen jest zlokalizowany. Dodatkowym, równie ważnym aspektem jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób historyczne oraz archeologiczne walory Jeziora Drawsko i przyległości wykorzystać w nowoczesnej turystyce kulturowej oraz promocji regionu.
 
 Prelegenci
 
- prof. dr hab. Maciej Franz (wygłosi wykład inauguracyjny),profesor nadzwyczajny na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Akademii Marynarki Wojennej, wykładowca w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w dziejach wojskowości nowożytnej, historiografii wojskowej i historii wojen kozackich oraz morskich w XIX i XX w. Współzałożyciel Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.
 
- dr Andrzej Ossowski, adiunkt w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jednym z głównych kierunków jego działalności jest poszukiwanie i identyfikacja żołnierzy stron walczących na ziemiach północnej Polski przede wszystkim podczas II wojny światowej.
 
- dr Michał Krzyżaniak, dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Jego zainteresowania badawcze związane są z dziejami powstania wielkopolskiego i jego uczestników, a także z historią II wojny światowej. Współtwórca serii wydawniczej Festung Posen 1945.
 
- dr Łukasz Gładysiak, właściciel Studio Historycznego Huzar w Koszalinie, dziennikarz, redaktor prowadzący ilustrowanego magazynu historycznego „Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne”. Jest organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu wydarzeń związanych z popularyzacją historii II wojny światowej.
 
- Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, historyk, archeolog podwodny i dziennikarz. Wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach wraków nie tylko na dnie Bałtyku. W 2008 r. zainicjował i poprowadził pierwszą polską wyprawę na wrak pancernika Schleswig-Holstein.
 
 
- Mikołaj Klorek, kierownik komórki edukacji w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu, doktorant w Zakładzie Historii Wojskowej UAM w Poznaniu. Prowadzi działalność popularyzatorską w zakresie historii oraz w sferze szeroko pojętej historii eksperymentalnej i odtwórstwa historycznego.
 
- Piotr Brzeziński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Archeologii Militarnej Pomorze z siedzibą w Szczecinie. Zajmuje się badaniem i dokumentowanie dziejów II wojny światowej w tej części Polki, od wielu lat współpracuje przy ekshumacjach żołnierzy poległych w latach 1939-1945. Współtwórca portalu Pomorze1945.com.
 
- Michał Grabowski, vice-prezes szczecińskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, od 2012 r. współpracującego z Muzeum Morskim w Szczecinie. Zajmuje się działaniami na rzecz ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Organizator wystaw oraz przedsięwzięć o profilu edukacyjno-popularyzatorskim.
 
- Maciej Wyszkowski, prezes Fundacji Pasje z siedzibą w Szczecinie, bronioznawca, właściciel jednego z największych w Europie Środkowej zbiorów broni strzeleckiej używanej przez armie świata w ubiegłym stuleciu. Organizator lub współorganizator kilkudziesięciu przedsięwzięć popularyzujących dzieje wojskowości XX w.
 
- Jarosław Bona, prezes Arado Fabryka Historii w Kamiennej Górze – największego w Polsce, zrewitalizowanego kompleksu poniemieckich sztolni. Jest twórcą nowoczesnego programu edukacyjnego opartego o niewyjaśnione epizody z dziejów Dolnego Śląska.
 
- Grzegorz Kruk, twórca i właściciel marki Pomorski Produkt Markowy z siedzibą w Koszalinie, historyk-regionalista, znawca dziejów Pomorza Środkowego. Właściciel obszernej kolekcji artefaktów związanych z Koszalinem i regionem, autor nowatorskich rozwiązań w zakresie promocji przez historię.
 
Organizatorem konferencji jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku i Studiem Historycznym Huzar z Koszalina. 
Partnerami konferencji są: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Fundacja Pasje z siedzibą w Szczecinie, Arado Fabryka Historii z Kamiennej Góry, Właściciel Pomorskiego Produktu Markowego – Studio Reklamy Kruart w Koszalinie.
Patronat medialny roztoczył „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza Środkowego” oraz Ilustrowany Magazyn Historyczny „Militaria XX wieku”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona