Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Okręt podwodny w jeziorze. Jak go znaleźć?
21-01-2016

Okręt podwodny w jeziorze. Jak go znaleźć?

Data wydarzenia: 21-01-2016

JEZIORO TAJEMNIC. 23 stycznia 2016 r. w Czaplinku odbędzie się konferencja popularnonaukowa „Jezioro Drawsko – Jezioro Tajemnic” pod patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego. W budynku LO przy ul. Parkowej 2 pojawi się wiele znakomitości ze świata nauki. To prawdziwy wstęp do rozpoczęcia poszukiwań w jeziorze okrętu podwodnego z czasów II Wojny Światowej. I rozwikłania wielu innych zagadek..

Konferencja organizowana jest w celu uporządkowania stanu badań historycznych i archeologicznych, dotyczących szeroko pojętego zagadnienia jakim jest Jezioro Drawsko, wraz z regionem, w którym akwen jest zlokalizowany. Dodatkowym, równie ważnym aspektem jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób historyczne oraz archeologiczne walory Jeziora Drawsko i przyległości wykorzystać w nowoczesnej turystyce kulturowej oraz promocji regionu.
 
 Prelegenci
 
- prof. dr hab. Maciej Franz (wygłosi wykład inauguracyjny),profesor nadzwyczajny na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Akademii Marynarki Wojennej, wykładowca w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w dziejach wojskowości nowożytnej, historiografii wojskowej i historii wojen kozackich oraz morskich w XIX i XX w. Współzałożyciel Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.
 
- dr Andrzej Ossowski, adiunkt w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jednym z głównych kierunków jego działalności jest poszukiwanie i identyfikacja żołnierzy stron walczących na ziemiach północnej Polski przede wszystkim podczas II wojny światowej.
 
- dr Michał Krzyżaniak, dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Jego zainteresowania badawcze związane są z dziejami powstania wielkopolskiego i jego uczestników, a także z historią II wojny światowej. Współtwórca serii wydawniczej Festung Posen 1945.
 
- dr Łukasz Gładysiak, właściciel Studio Historycznego Huzar w Koszalinie, dziennikarz, redaktor prowadzący ilustrowanego magazynu historycznego „Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne”. Jest organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu wydarzeń związanych z popularyzacją historii II wojny światowej.
 
- Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, historyk, archeolog podwodny i dziennikarz. Wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach wraków nie tylko na dnie Bałtyku. W 2008 r. zainicjował i poprowadził pierwszą polską wyprawę na wrak pancernika Schleswig-Holstein.
 
 
- Mikołaj Klorek, kierownik komórki edukacji w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu, doktorant w Zakładzie Historii Wojskowej UAM w Poznaniu. Prowadzi działalność popularyzatorską w zakresie historii oraz w sferze szeroko pojętej historii eksperymentalnej i odtwórstwa historycznego.
 
- Piotr Brzeziński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Archeologii Militarnej Pomorze z siedzibą w Szczecinie. Zajmuje się badaniem i dokumentowanie dziejów II wojny światowej w tej części Polki, od wielu lat współpracuje przy ekshumacjach żołnierzy poległych w latach 1939-1945. Współtwórca portalu Pomorze1945.com.
 
- Michał Grabowski, vice-prezes szczecińskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, od 2012 r. współpracującego z Muzeum Morskim w Szczecinie. Zajmuje się działaniami na rzecz ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Organizator wystaw oraz przedsięwzięć o profilu edukacyjno-popularyzatorskim.
 
- Maciej Wyszkowski, prezes Fundacji Pasje z siedzibą w Szczecinie, bronioznawca, właściciel jednego z największych w Europie Środkowej zbiorów broni strzeleckiej używanej przez armie świata w ubiegłym stuleciu. Organizator lub współorganizator kilkudziesięciu przedsięwzięć popularyzujących dzieje wojskowości XX w.
 
- Jarosław Bona, prezes Arado Fabryka Historii w Kamiennej Górze – największego w Polsce, zrewitalizowanego kompleksu poniemieckich sztolni. Jest twórcą nowoczesnego programu edukacyjnego opartego o niewyjaśnione epizody z dziejów Dolnego Śląska.
 
- Grzegorz Kruk, twórca i właściciel marki Pomorski Produkt Markowy z siedzibą w Koszalinie, historyk-regionalista, znawca dziejów Pomorza Środkowego. Właściciel obszernej kolekcji artefaktów związanych z Koszalinem i regionem, autor nowatorskich rozwiązań w zakresie promocji przez historię.
 
Organizatorem konferencji jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku i Studiem Historycznym Huzar z Koszalina. 
Partnerami konferencji są: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Fundacja Pasje z siedzibą w Szczecinie, Arado Fabryka Historii z Kamiennej Góry, Właściciel Pomorskiego Produktu Markowego – Studio Reklamy Kruart w Koszalinie.
Patronat medialny roztoczył „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza Środkowego” oraz Ilustrowany Magazyn Historyczny „Militaria XX wieku”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona