Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Apel na podsumowanie
26-01-2016

Apel na podsumowanie

Data wydarzenia: 26-01-2016

W dniu 22.01.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbył się uroczysty apel podsumowujący wyniki nauczania i działalność szkoły w I półroczu roku szkolnego 2015/2016.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, a także Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Janusz Garbacz oraz Dziekan Wydziału Społeczno – Inżynieryjnego PWSZ w Wałczu Marek Olesiak.
Apel był okazją do złożenia przez dyrektora szkoły podziękowań Staroście i władzom powiatu za pomoc i wsparcie szkoły, dzięki czemu młodzież może uczyć się w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych, przygotowywać się do egzaminu maturalnego oraz realizować swoje pasje i zainteresowania na zajęciach dodatkowych. Stypendia Starosty Drawskiego dla najlepszych uczniów są dla nich motywacją do nauki i pozwalają na dalszy rozwój. Starosta S. Kuczyński oraz Dziekan M. Olesiak złożyli uczniom i nauczycielom życzenia sukcesów, pogłębiania wiedzy i udanego odpoczynku podczas nadchodzących ferii.
Następnie dyrektor szkoły podziękował kadrze pedagogicznej, nauczycielom pasjonatom, za sukcesy w pracy z młodzieżą. Wymienił ważniejsze działania będące przykładem zaangażowania nauczycieli i uczniów w rozwój własny i szkoły: projekty – Praca z pasją SZOK, realizowane przez stowarzyszenia funkcjonujące w szkole, np. w dziedzinie sportu, teatru, dziennikarstwa, działania wolontariatu, WOŚP, Bezpiecznej Szkoły, działania profilaktyczne, samorządu szkolnego, muzyczne, plastyczne, w dziedzinie fotografii, certyfikaty językowe, zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów, np. chemii, biologii, geografii, języków obcych, spotkania a ramach współpracy z wojskiem polskim oraz USA i Kanady, koncerty, konkursy, zawody sportowe, wyjazdy na zajęcia i współpracę z uczelniami wyższymi – ZUT i PAM ze Szczecina, wykłady i warsztaty prowadzone w szkole, matury próbne, fakultety realizowane w większości poza godzinami dydaktycznymi, nieodpłatnie przez nauczycieli, wymianę międzynarodową w ramach projektu Erasmus+.
Uczniowie, którzy zdobyli certyfikaty językowe z języka angielskiego i niemieckiego, laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich oraz uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce i stuprocentową frekwencję otrzymali z rąk nauczycieli prowadzących, dyrektora oraz zaproszonych gości nagrody i dyplomy. Podsumowaniem apelu było wspólne zdjęcie szkolnej społeczności wraz z zaproszonymi gośćmi.

Maciej Rydzewski

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona