Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Czas egzaminów
02-02-2016

Czas egzaminów

Data wydarzenia: 02-02-2016

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim w dniach 28-29 stycznia 2016r. występowało w roli regionalnego ośrodka egzaminacyjnego.

Zadaniem PCKZiU było zorganizowanie i przeprowadzenie „nowego egzaminu zawodowego” w zakresie kwalifikacji M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Do egzaminu przystąpiło 13 uczniów III klasy Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, uczących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
Zadanie egzaminacyjne, z którym uczniowie się zmierzyli, polegało na wykonaniu diagnostyki układu smarowania po wykonanej naprawie samochodu.  Zdający mieli wypełnić Kartę pomiaru ciśnienia oleju oraz Kartę zlecenia naprawy/diagnostyki samochodu, gdzie musieli wykazać się umiejętnością interpretacji dokumentacji technicznej samochodu, a następnie dokonać wymianu oleju i przeprowadzić pomiary jego ciśnienia na biegu jałowym i obrotach eksploatacyjnych. Po skończonym egzaminie uczniowie oceniali zadanie jako średnio trudne. Można zatem oczekiwać pozytywnych wyników egzaminu.
PCKZiU w Drawsku Pomorskim organizuje każdego roku egzaminy w sesji zimowej (styczeń – luty) oraz w sesji letniej maj – lipiec. Jako ośrodek egzaminacyjny PCKZiU posiada upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do przeprowadzania części praktycznej egzaminów z następujących kwalifikacji:
A.15 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
A.50 – Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna,
M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
T.1 – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie,
T.6 – Sporządzanie potraw i napojów,
T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Już teraz do egzaminów w sesji letniej z wyszczególnionych kwalifikacji  zostało zgłoszonych przez szkoły powiatu drawskiego prowadzących kształcenie zawodowe ponad 100 uczniów.

               

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona