Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

O czynszu na Zarządzie
03-02-2016

O czynszu na Zarządzie

Data wydarzenia: 03-02-2016

W dniu wczorajszym (02.02.2016) odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego, na którym rozpatrywano m.in. wnioski Szpitali Polskich S.A. o dokonanie zmian w zakresie wysokości czynszu z uwagi na inwestycję polegającą na remoncie oddziału pediatrycznego w Drawskim Centrum Specjalistycznym.

Zarząd przyjął także szereg uchwał w tym m.in. uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny oraz uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu.
Zarząd na swoim sześćdziesiątym posiedzeniu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015-2032”. Omawiano także skutki finansowe utworzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.
Ponadto przyjęto również projekty odpowiedzi na interpelacje Radnych oraz sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Drawskim za 2015r. Rozpatrywano także propozycję wydania Legend Powiatu Drawskiego oraz Przewodnika Turystycznego, zwracając główną uwagę na aspekt dydaktyczny.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona