Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 23 lutego 2016 roku.
04-02-2016

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 23 lutego 2016 roku.

Data wydarzenia: 04-02-2016

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Warmińska 1

 
 

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Nr maszyny

Rok budowy

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

1.

Samochód osobowy Renault Clio, przebieg 159000

ZDR 10151

-

2008

12.434,00

1.250,00

2.

Ciągnik MF 255, 35 kW,

KOC 379 N

-

1987

19.998,00

2.000,00

3.

Ciągnik rolniczy URSUS C 360, 32 kW

447114

1980

13.651,00

1.400,00

4.

Przyczepa wywrotka Sanok   KOP 352 P

-

1983

7.724,00

800,00

5.

Przyczepa wywrotka D47A

73755

1980

7.154,00

700,00

6.

Tokarnia uniwersalna TUE 40

-

 

2.150,00

200,00

7.

Tokarnia uniwersalna TUE 40

-

 

2.150,00

200,00

8.

Konstrukcja stalowa 90 m2

-

-

1.176,00

150,00

9.

Konstrukcja stalowa 450 m2 pięciosegmentowa

-

-

4.200,00

400,00

 
Cena pozycji 8 i 9 obejmuje demontaż oraz uporządkowanie terenu przez kupującego.
 
 
1)      Nazwa i siedziba sprzedawcy:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Warmińska 1
tel. kontaktowy – 508 941 001 – Dyrektor Mirosław Piłatowski
                        – 94 363 24 20 – sekretariat PCKZiU
 
2)      Miejsce i termin przetargu:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom.
ul. Warmińska 1
Termin: 23 lutego 2016 r., godzina 1000.
 
3) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane maszyny i pojazdy:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
  • Drawsko Pomorskie ul. Warmińska 1 (poz. 1, 2, 4, 8)
  • Czaplinek ul. Wałecka 57 (poz. 3, 5, 6, 7, 9)
W terminie od 15 lutego – 22 lutego 2016 r.
W godzinach od 700 - 1500 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
 
 
4) Forma przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony.
Wpłata wadium na wybrany sprzęt do godziny 900 dnia 23 lutego 2016 r. w kasie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub na konto bankowe nr 16 1020 2847 0000 1002 0121 3149. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli:
- nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści ceny nabycia w terminie do 1 marca 2016 roku,
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia.
 
5) Wartość postąpienie ustala się na co najmniej 2 % wartości.
6) Cena wywoławcza została ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy.
7) Szczegółowe warunki zawiera regulamin przetargu dostępny w PCKZiU w Drawsku Pom.
8) Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony komisyjny protokół.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona