Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd w dniu 9.02.2016
09-02-2016

Obradował Zarząd w dniu 9.02.2016

Data wydarzenia: 09-02-2016

W dniu dzisiejszym (09.02.2016r.) odbyło się sześćdziesiąte pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie o wyrażenie zgody na zakup wyposażenia.

Zakup wyposażenia zapewni odpowiednie warunki pobierania nauki i rehabilitacji. Podniesienie standardu oraz zakup pomocy z certyfikatami bezpieczeństwa podniesie poziom bezpieczeństwa placówki przy ulicy Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim.
Zarząd przyjął także sprawozdania z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności oraz z pracy Zarządu za rok 2015, a także projekt odpowiedzi na wypowiedź złożoną w Trybunie Obywatelskiej.
Analizowano również sytuację życiową kombatantów i osób represjonowanych oraz omawiano postępy prac związanych z przebudową drogi dojazdowej do zakładu ALBAAD w Jankowie.
Przyjęto również uchwały w tym: uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim związanego z realizacją projektu oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016.
Zarząd na swoim posiedzeniu rozpatrywał wniosek Szpitali Polskich S.A. o wyrażenie zgody na poddzierżawienie pomieszczenia w budynku przychodni przyszpitalnej na wykonywanie usług w zakresie medycyny pracy.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona