Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z AW I A D O M I E N I E o XVII sesji Rady Powiatu Drawskiego
15-02-2016

Z AW I A D O M I E N I E o XVII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 15-02-2016

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:

 

 1.           Otwarcie sesji.
 2.           Ustalenie porządku obrad.
 3.           Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2015 r.
 4.           Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 895.
 5.           Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6.           Trybuna obywatelska.
 7.           Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
 8.           Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w 2015 r. – druk nr 842.
 9.           Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2015 r. – druk nr 844, 845, 846, 847.
 10.           Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2015 r. – druk nr 843.
 11.           Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w 2015 r. – druk nr 882.
 12.           Sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 – druk nr 833.
 13.           Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar w Powiecie Drawskim 2015-2020 – druk nr 865.
 14.           Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2015 – druk nr 881.       
 15.           Podjęcie uchwał w sprawie :

a)      przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015 – 2032 – druk nr 864,

b)      udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec – druk nr 898,

c)      aneksu do umowy dzierżawy – druk nr 893,

d)     aneksu do umowy dzierżawy – druk nr 906,

e)     określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonymna obszarze powiatu drawskiego – druk nr 901.

      16.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

      17.       Komunikaty i sprawy różne

      18.       Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                     Stanisław Mikołajczyk

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona