Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

POWSTAJE „MAPA ZAGROŻEŃ” POWIATU
16-02-2016

POWSTAJE „MAPA ZAGROŻEŃ” POWIATU

Data wydarzenia: 16-02-2016

W dniu 10 lutego br. w sali konferencyjnej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej odbyła się, z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, powiatowa debata pozapolicyjnych podmiotów działających w zakresie zapobiegania przestępczości, w której uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie, przewodniczący rad miejskich i rad gmin, dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, komendanci straży miejskich i gminnych, przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, oraz straży leśnej. Tematem spotkania były prace prowadzone przez drawską Policję w zakresie sporządzenia „Mapy zagrożeń” Powiatu Drawskiego.

Otwierając debatę Starosta Drawski Stanisław Kuczyński podkreślił ważność mapy jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Powiecie. Mapa i wnioski z niej wypływające winny  zaktywizować  różne podmioty w zakresie współpracy w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli oraz wpływać, poprzez podejmowane działania, na wzrost poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu drawskiego. Stwierdził, że na bieżąco aktualizowana mapa, zawierająca  informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych oraz drogowych, a także o wybranych kategoriach przestępstw gospodarczych i narkotykowych, musi być źródłem wiedzy społeczności powiatu o stanie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
Wprowadzenia do debaty dokonał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim mł. insp. Leszek Jurczak przestawiając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu. W trakcie dyskusji uczestnicy debaty podkreślali konieczność przeprowadzenia spotkań policji z mieszkańcami powiatu na szczeblu rad sołeckich, samorządów mieszkańców i rad osiedlowych na temat skatalogowania wskazywanych przez nich zagrożeń w miejscach zamieszkania.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona