Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
16-02-2016

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Data wydarzenia: 16-02-2016

12 stycznia 2016 r. w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Drawskiego.

Starosta Drawski – Stanisław Kuczyński, na wstępie powitał wszystkich serdecznie oraz zadeklarował, że Powiat  dalej będzie wspierać  stowarzyszenia  w realizacji ich zadań.  Starosta  podziękował zebranym za przybycie oraz za dotychczasową współpracę . Szkolenie poprowadził Piotr Jaworek z Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej z Drawska Pomorskiego, który szczegółowo omówił zagadnienia dotyczące:
 • przygotowania oferty realizacji zadania publicznego,
 • ogłaszania konkursu,
 • przygotowanie części merytorycznej i budżetu zadania publicznego,
 • elementów umowy realizacji zadania,
 • zasad przekazywania dotacji,
 • realizacji zadania zgodnie z harmonogramem,
 • przesunięć między pozycjami kosztorysu i aneksów do umowy,
 • rozliczenia środków,
 • niewykorzystania dotacji i wkładu własnego,
 • prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej,
 • dotacji w formie „małych grantów” wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na koniec spotkania przedstawiony został program dla organizacji pozarządowych ułatwiający
 przygotowanie oferty, aneksu do umowy  oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona