Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd powołał komisje
16-02-2016

Zarząd powołał komisje

Data wydarzenia: 16-02-2016

Zarząd Powiatu Drawskiego w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego 2016 roku, na swoim sześćdziesiątym drugim posiedzeniu podjął uchwałę ws. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Wręczono także jedenasty już certyfikat uczestnictwa w akcji „Jezioro Tajemnic”.

Wyróżnienie to otrzymał mieszkaniec Drawska Pomorskiego Eugeniusz Piecewicz, który dostarczył kolejnych cennych informacji nt. zagadek jeziora Drawsko. Najciekawsze informacje i wskazówki dla poszukiwaczy publikowane są na stronie internetowej Akcji Eksploracyjno – Historycznej Jezioro Tajemnic (www.jeziorotajemnic.pl ).
Ponadto, Zarząd podjął uchwałę ws. przeznaczenia do wynajęcia w przetargu ustnym nieograniczonym budynku stanowiącego własność Powiatu Drawskiego (kiosku przy szpitalu) oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016.
Zarząd przyjął również szereg projektów uchwał Rady Powiatu, w tym m.in.: uchwały ws. aneksów do umowy dzierżawy ze Spółką Szpitale Polskie S.A., projekt uchwały ws. przystąpienia wspólnie z Gminą Drawsko Pomorskie do zadania związanego z przebudową drogi dojazdowej do zakładu Albaad w Jankowie, projekt uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec związanej z akcją „Morze nad Jeziorem” oraz projekt uchwały ws. określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie powiatu drawskiego.
Rozpatrywano również wnioski, w tym wniosek osoby fizycznej o pomoc przy zakupie odzieży sportowej, wniosek Klubu Walki Washi o objęcie patronatem Starosty Drawskiego Gali Walki Czaplinek 2016, wniosek Klubu Sportowego IRAS o wyrażenie zgody na zwolnienie z opłaty za wynajem hali sportowej w Złocieńcu na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek sportowych w piłce nożnej, a także wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy najmu kiosku przy szpitalu.
Zarząd przyjął również projekt aneksu do umowy ws. utworzenia stanowisk pracy do spraw komunikacji zawartej z Gminą Złocieniec, projekt aneksu do umowy użyczenia zawartej z Powiatowym Dziennym Domem Samopomocy – Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Drawsku Pomorskim oraz projekt odpowiedzi na interpelację Radnego zgłoszoną podczas sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona