Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradowały Komisje Rady
18-02-2016

Obradowały Komisje Rady

Data wydarzenia: 18-02-2016

W dniu 17 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Drawskiego, któremu przewodniczył Ireneusz Adamczyk. W posiedzeniu tym uczestniczyli Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Jacek Kozłowski, Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz, a także członek Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu materiałów, które będą przedmiotem najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego, zaplanowanej na dzień 19 lutego 2016 r. analizowano i omawiano następujące sprawozdania: z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2015, z działalności Komisji Zdrowia w roku 2015 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a także realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar w Powiecie Drawskim. Omówiono program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego, a także opiniowano projekty uchwał.
Tego dnia obradowały również pozostałe stałe komisje Rady Powiatu:
Komisja Oświaty pod przewodnictwem Piotra Jurskiego odbyła posiedzenie wyjazdowe w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, na którym omawiała funkcjonowanie placówki.
Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Elżbiety Motyl odbyła posiedzenie, na którym przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 oraz sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku 2015.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju pod przewodnictwemKarola Korczyńskiego analizowała i przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju w roku 2015, a także pozostałe materiały będące przedmiotem obrad najbliższej sesji.

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona