Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

64-te Posiedzenie Zarządu
24-02-2016

64-te Posiedzenie Zarządu

Data wydarzenia: 24-02-2016

W dniu dzisiejszym tj. 24 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Analizie poddano różnorodne informacje z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Podjęto także kolejne kroki mające na celu rozwój Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.

Zarząd na swym sześćdziesiątym czwartym posiedzeniu wyraził zgodę na utworzenie dodatkowej grupy wychowawczej w internacie oraz dodatkowego oddziału w przedszkolu, a także rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w ZPET w Bobrowie, wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim o wsparcie finansowe wycieczki klas maturalnych do Częstochowy i Krakowa, wniosek Burmistrza Czaplinka o wsparcie finansowe plenerowej imprezy z okazji jubileuszu Parafii i Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Wielkim oraz wniosek DSI Drawskie Strony Internetowe o objęcie przez Starostę Drawskiego honorowym patronatem wystawy fotograficznej „Pojezierze Drawskie w obiektywie mieszkańców” i wsparcie finansowe realizacji filmu dokumentalnego pt. „Powiat Drawski – tu mieszkam, tu żyję”.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 oraz dwie uchwały udzielające pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, związane z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto Zarząd przyjął szereg informacji o stanie bezpieczeństwa, w tym o stanie sanitarnym
i sanitarno-epizoorycznym oraz o realizacji zadań powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona