Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zyska szpital i pacjenci
26-02-2016

Zyska szpital i pacjenci

Data wydarzenia: 26-02-2016

W piątek 26 lutego 2016 roku podczas 65 posiedzenia Zarządu Powiatu Drawskiego podpisano aneksy do umów dzierżawy zawartych pomiędzy „Szpitalami Polskimi S.A. w Katowicach a Powiatem Drawskim. Mają one doniosłe znaczenie dla rozwoju lecznicy i pomogą w długo oczekiwanym remoncie Oddziału Pediatrii. Łączne wsparcie udzielone przez powiat dla szpitala osiągnąć ma pułap ok. 1 mln 300 tys. zł.

Pod dokumentami podpisy złożyli, ze strony Powiatu Drawskiego - Starosta Stanisław Kuczyński oraz Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz, zaś ze strony Szpitali Polskich - Monika Podziewska, Prezes Zarządu.
W uroczystości uczestniczyli także: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Wicestarosta Jacek Kozłowski, Członek Zarządu Powiatu Janina Jung, Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Stanisław Mikołajczyk, Dyrektor Zarządzający Szpitali Polskich S.A. Michał Michalak, Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego Marzena Kucharska, Sekretarz Powiatu Jacek Brzozowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Jolanta Banaszek, Przewodnicząca szpitalnych związków zawodowych Jadwiga Micewska oraz Joanna Andrykowska, Naczelnik Wydziału Finansowego.
W pierwszym aneksie dokonano zmiany wysokości czynszu za sprzęt medyczny, określając go na 1.000 zł miesięcznie począwszy od 01 marca 2016 r. Drugi z podpisywanych aneksów dotyczy rozliczenia kosztów remontu Oddziału Pediatrii Drawskiego Centrum Specjalistycznego poprzez obniżenie czynszu dzierżawy. Powiat Drawski jest gotowy zrefundować część kosztów poniesionych przez Dzierżawcę na wykonanie robót, poprzez obniżenie wysokości czynszu na wskazany okres czasu. Obie strony umowy zainteresowane są wykończeniem, wyposażeniem i oddaniem do użytkowania na potrzeby Oddziału Pediatrii Drawskiego Centrum Specjalistycznego pomieszczeń w tzw. „nowej części” Szpitala.
Uchwały sankcjonujące zawarcie aneksów zostały przyjęte na Sesji Rady Powiatu w dniu 19.02.2016 roku. 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona