Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Powiat Drawski rozpoczyna inwestycje drogowe w 2016 r.
08-03-2016

Powiat Drawski rozpoczyna inwestycje drogowe w 2016 r.

Data wydarzenia: 08-03-2016

W dniu 7 marca br. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania „Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim – Etap III”.

W imieniu Powiatu Drawskiego umowę podpisał Dyrektor ZDP Zbigniew Kot. Zawarto ją z wyłonionym głównym wykonawcą - firmą „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Daniela Palucha.
Wraz z podpisaniem umowy, przy udziale zainteresowanych stron, miało miejsce przekazanie placu budowy do realizacji robót.
Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim będzie obejmować odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 (ul. Toruńska), do skrzyżowania z ul. Gen. Wł. Sikorskiego, o długości odcinka 0,346 km. Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, przebudowę jezdni,  chodników, przebudowę zjazdów i skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2016 r.
Wartość inwestycji wynosi 532.167,45 zł. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 50% z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Pozostała część inwestycji jest wspólnie finansowana przez Powiat Drawski oraz Gminę Drawsko Pomorskie (50/50).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona