Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych w drodze przetargu nieograniczonego
14-03-2016

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych w drodze przetargu nieograniczonego

Data wydarzenia: 14-03-2016

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Warmińska 1

 
 
Maszyny i urządzenia  - przetarg - do pobrania
 
1)      Nazwa i siedziba sprzedawcy:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Warmińska 1
tel. kontaktowy – 508 941 001 – Dyrektor Mirosław Piłatowski
                                – 94 363 24 20 – sekretariat PCKZiU
 
2)      Miejsce i termin przetargu:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom.
ul. Warmińska 1
Termin: 6 kwietnia 2016 r., godzina 1000.
 
3) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane maszyny i pojazdy:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
  • Drawsko Pomorskie ul. Warmińska 1
W terminie od 30 marca – 5 kwietnia 2016 r.
W godzinach od 700 - 1500 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
 
 
4) Forma przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony.
Wpłata wadium na wybrany sprzęt do godziny 930 dnia 6 kwietnia 2016 r. w kasie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub na konto bankowe nr 16 1020 2847 0000 1002 0121 3149. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli:
- nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści ceny nabycia w terminie do 8 kwietnia 2016 roku,
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia.
 
5) Wartość postąpienie ustala się na co najmniej 2 % wartości.
6) Cena wywoławcza została ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy.
7) Szczegółowe warunki zawiera regulamin przetargu dostępny w PCKZiU
     w Drawsku Pom.
8) Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony komisyjny protokół.
 
 
 
Dyrektor

mgr inż. Mirosław Piłatowski

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona