Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd (10.03.2016r)
11-03-2016

Obradował Zarząd (10.03.2016r)

Data wydarzenia: 11-03-2016

Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim sześćdziesiątym szóstym posiedzeniu w dniu 10 marca br. przyjął protokół z prac Komisji Konkursowych w sprawie oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. oraz podjął uchwałę w sprawie wyboru tych ofert wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji.

Uchwała zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
Zarząd podjął również uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 oraz o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Ponadto przyjęto projekty odpowiedzi na wniosek i interpelację złożone na Sesji Rady Powiatu w dniu 19 lutego 2016 r. oraz projekt aneksu użyczenia pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Rozpatrywano również szereg wniosków, w tym o dofinansowanie różnorodnych akcji oraz o objęcie niektórych z nich patronatem, wniosek o sfinansowanie pracowni informatycznej dla ZSP w Czaplinku oraz wniosek ZSP w Złocieńcu o zwiększenie budżetu w związku z bezpłatnym wynajmem hali.
Inne wnioski rozpatrywane przez Zarząd na tym posiedzeniu dotyczyły funkcjonowania i rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego, głównie remontu strażnic OSP w Nowym Worowie i Kluczewie oraz sfinansowania szkolenia dla członków OSP w Czaplinku.
Ponadto zatwierdzono założenia do organizacji szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Zarząd przyjął również sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim za rok 2015.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona