Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW
16-03-2016

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

Data wydarzenia: 16-03-2016

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Drawsku Pomorskim informuje, że Urząd Regulacji Energetyki (URE) rozpoczął dwumiesięczne badanie (monitoring) działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w zakresie dotyczącym standardów jakościowych obsługi odbiorców energii i gazu oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Celem tego badania jest ustalenie skali oraz obszarów występowania problemów zgłaszanych przez odbiorców oraz ewentualnego podjęcia przez Prezesa URE dalszych działań. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez wszystkie osoby, które były narażone na:
- brak rzetelnej i pełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
- podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy,
- wywierania przymusu w celu zawarcia umowy poprzez oddziaływanie psychologiczne czy perswazyjne,
- brak przestrzegania standardów jakościowych usługi odbiorców, w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą, nieregularne dostarczanie rachunków, błędne rozliczenia.
 
1.drogą elektroniczną na adres:
zglos.energia.elektryczna@ure.gov.pl – w przypadku spraw dotyczących energii elektrycznej,
zglos.gaz@ure.gov.pl – w przypadku spraw dotyczących gazu.
2. pisemnie – za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres:
Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa z dopiskiem „formularz – zgłoszenie nieprawidłowości”.
 
Powyższe zgłoszenia nie będą traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji, ich charakter będzie jedynie poznawczy i podlegający analizie zjawiska.
Największa ilość skarg odbiorców zgłaszanych do URE dotyczy działalności następujących sprzedawców: Energa Obrót S.A., Polska Energetyka Pro Sp. z o.o., Energetyczne Centrum S.A., Multimedia Polska Energia Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 
Zachęcam więc wszystkich Państwa, którzy spotkali się ze wskazanymi wyżej nieprawidłowościami, do wypełnienia i wysłania formularza. Tylko masowo napływające zgłoszenia dają szansę na podjęcie działań związanych z eliminowaniem niewłaściwych zachowań ze strony sprzedawców energii elektrycznej i gazu.
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Drawsku Pomorskim

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona