Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Stypendia dla najlepszych sportowców
24-03-2016

Stypendia dla najlepszych sportowców

Data wydarzenia: 24-03-2016

We wtorek (22 marca) Zarząd Powiatu Drawskiego przyznał stypendia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Stypendium otrzymało dziewięciu członków klubów sportowych działających na terenie powiatu. Każdy stypendysta otrzymał dwa tysiące złotych. Wnioski o tego rodzaju stypendium składać można do 10 marca każdego roku.
Zarząd na swoim sześćdziesiątym siódmym posiedzeniu przyjął szereg informacji oświatowych, informację w sprawie działalności statutowej i finansowej za rok 2015 Szpitali Polskich S.A. Drawskiego Centrum Specjalistycznego oraz informację o inwestycjach drogowych na terenie powiatu w roku bieżącym.
Przyjęto również uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej oraz uchwałę o zmianie Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Drawsku Pomorskim.
Na posiedzeniu Zarządu zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie pomocy finansowej dla Gmin Ostrowice oraz Czaplinek, projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska opowiadającego się za utrzymaniem spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego oraz projekt uchwały w sprawie podziału środków PFRON. Rozpatrzono również wniosek Komendanta PSP w Drawsku Pomorskim o dofinansowanie turnieju wiedzy pożarniczej, który odbędzie się 8 kwietnia 2016 roku w Złocieńcu oraz wniosek Starosty Wałeckiego o uzgodnienie projektu planu transportowego.
Ponadto Zarząd przyjął kilka uchwał finansowych, w tym projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 oraz uchwałę Zarządu w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona