Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
25-03-2016

Z A W I A D O M I E N I E o XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 25-03-2016

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 31 marca 2016 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:

 

 1.             Otwarcie sesji.
 2.             Ustalenie porządku obrad.
 3.            Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 19.02.2016 r.
 4.            Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
  – druk nr 984.
 5.           Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6.           Trybuna obywatelska.
 7.           Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
 8.           Informacja o stanie sanitarnym na terenie powiatu drawskiego w roku 2015
  druk nr 914.
 9.          Informacja o stanie sanitarno - epizootycznym na terenie powiatu drawskiego za rok 2015 – druk nr 915.
 10.          Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2015 – druk nr 912.
 11.          Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego Powiatu Drawskiego, przekazane do Wójtów i Burmistrzów oraz Staroście Powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg
  druk nr 913.
 12.        Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013 – 2017” w roku 2015 – druk nr 916.
 13.        Informacja Spółki Szpitale Polskie S.A. z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2015 – druk nr 968.
 14.        Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej – druk nr 946.
 15.         Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcia stanowiska opowiadającego się za utrzymaniem spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego – druk nr 976;

b) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego – druk nr 982;

c) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego – druk nr 985;

d) podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku – druk nr 967;

e)zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 – druk nr 963;

f) o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 2035 – druk nr 962;

g) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowice druk nr 964;

h) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek – druk nr 965.

 

16.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

17.         Komunikaty i sprawy różne.

18.         Zakończenie sesji.

                                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady

Stanisław Mikołajczyk

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona