Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Krok ku samodzielności
06-04-2016

Krok ku samodzielności

Data wydarzenia: 06-04-2016

W dniu 29.03.2016r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się I spotkanie doradcze dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim. Udział wzięły udział 24 osoby.

Przybyłych gości przywitał Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz. Następnie głos zabrała z-ca Dyrektora OWDiR w Drawsku Pomorskim Anna Tyma oraz Dyrektor PCPR w Drawsku Pomorskim Alicja  Krycka – Sumińska.
Pani Inga Moczarska, pracownik socjalny PCPR, omówiła m.in. zasady wyznaczania opiekuna usamodzielnienia, formy pomocy dla osoby usamodzielnianej, procedury przyznawania świadczeń przysługujących pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej. Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim Teresa Janiszak przedstawiła propozycje wsparcia zawodowego, takie jak bon zatrudnieniowy, bon stażowy, bon szkoleniowy i na zasiedlenie.Udzieliła również informacji z zakresu predyspozycji zawodowych, kształcenia, planowania kariery zawodowej i rynku pracy dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową.
Okres wejścia w dorosłość jest trudnym etapem w życiu młodych ludzi. Dbając o przyszłość usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim zapewnia im dostęp do specjalistów oraz udział w spotkaniach doradczych. Podejmowane działania mają na celu wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia.
Planowane spotkania będą odbywały się cyklicznie w I kwartale danego roku. 
 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona