Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”
07-04-2016

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

Data wydarzenia: 07-04-2016

Punkt Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim rozpoczął rekrutację do projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Głównym celem projektu jest przeszkolenie ludzi młodych w tzw. zawodach ginących, jak: kowal, kołodziej, bednarz, brukarz, kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, strzecharz, gonciarz, pracownik renowacji mebli.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne bądź uczące się w wieku 18-25 lat. Do udziału dopuszczone będą osoby, które zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie podstawowym do końca czerwca 2016 r. Będą one mogły uczestniczyć w turnusach szkolenia, po zakończeniu nauki.
Celem jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej będącej kluczem do rozwoju zawodowego i sukcesu finansowego wielu młodych ludzi.
Szkolenia te pozwolą na zapoznanie się z tajnikami danego zawodu.
Zawody w których będą szkolić się uczestnicy projektu.

Lp.

Zawód podstawowy –wyjściowy do podjęcia szkolenia

Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów

1.

Ślusarz

Kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2.

Stolarz

Renowacja mebli, kołodziej, bednarz

3.

Murarz/tynkarz/ monter zabudowy i robót wykończeniowych

Brukarz, kamieniarz

4.

Murarz/tynkarz/ monter zabudowy i robót wykończeniowych

Zdun

5.

Kucharz

Cukiernik, piekarz wg. Tradycyjnych receptur

6.

Krawiec

Tkacz

7.

dekarz

Strzecharz, gonciarz

 
Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych 5-6 dni w tygodniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności.
Miejscem realizacji szkolenia będzie ECKiW w Rozkoszy.
Uczestnicy będą mieli zapewniony transport (dofinansowanie kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW w Rozkoszy i w drodze powrotnej, po zakończeniu kursu.
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele).
 
Z A P R A S Z A M Y
 
Informacji udziela :
Punkt Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom.
Plac Elizy Orzeszkowej 3 (siedziba Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim),
78-500 Drawsko Pom.
tel. 94 36 326 23
e-mail: a.katuszonek@ohp.pl
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona