Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

KONWENT DYREKTORÓW PCPR  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
07-04-2016

KONWENT DYREKTORÓW PCPR WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Data wydarzenia: 07-04-2016

Dnia 05 kwietnia 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim odbył się Konwent Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego.

W trakcie konwentu obecni byli Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak oraz Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz.
Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące związane z działalnością Centrów, tj. przyznawanie środków z PFRON, program „Aktywny Samorząd”, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w placówkach rodzinnych, projekty w ramach działania 7.1 oraz podsumowanie wyników kontroli PCPR-ów w 2015 roku.
Po dyskusji Konwent Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego postanowił opracować wspólne stanowisko w sprawie zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmian dotyczących dystrybucji środków PFRON.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona