Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Do macierzyństwa trzeba dojrzeć
11-04-2016

Do macierzyństwa trzeba dojrzeć

Data wydarzenia: 11-04-2016

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna włączyła się w realizację programu psychospołecznego „Wczesne macierzyństwo - zrozum i daj szansę" skierowane do wychowanek młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku.

Pierwszy wykład pt. "Stres matki a rozwój płodu" wygłoszony został w połowie marca, drugi pt. „Rozwój mowy dziecka od poczęcia” odbył się na początku kwietnia. Do przeprowadzenia dwóch wykładów zaproszono psychologa, Jolantę Pappelbon.
W prelekcjach duży nacisk położono na omówienie roli hormonów wydzielanych przez matkę i ich wpływu na mózg płodu. Podkreślono także ogromne znaczenie zarówno sposobu odżywiana się matki na zdrowie dziecka, jak i warunków emocjonalno – bytowych.
Istotnym warunkiem szczęśliwego macierzyństwa i zdrowego dziecka jest poczucie bezpieczeństwa matki, brak stresu oraz wsparcie ze strony męża i bliskich. Akceptacja i radość  poczęcia dziecka powoduje łatwość we wchodzeniu w rolę matki, odpowiednią opiekę nad dzieckiem, rozwijanie jego potencjału, jakim jest też mowa. Matka, która identyfikuje się ze swoją rolą np. chętniej karmi dziecko piersią (wpływa to na lepszy rozwój aparatu artykulacyjnego, większą gotowość do nawiązywania kontaktów werbalnych z innymi oraz stabilniejszy rozwój struktur nerwowych), jest też bardziej wrażliwa na potrzeby dziecka i potrafi je trafniej zaspokajać. Dużo zyskuje kobieta, która zostaje matką w takim momencie swojego życia, kiedy jest na to gotowa i ma możliwość zapewnienia swojemu dziecku optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju. 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona