Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Jak być w dobrym stanie
11-04-2016

Jak być w dobrym stanie

Data wydarzenia: 11-04-2016

W dniu 7 kwietnia 2016 roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim miała miejsce konferencja pod patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego na temat dobrostanu psychospołecznego dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Tematy wiodące na spotkaniu, to przede wszystkim doświadczanie „Dobrostanu" przez rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne w perspektywie ich  codzienności, terapie kognitywistyczne w trosce o dobrostan psychospołeczny dziecka z niepełnosprawnością - integracja sensoryczna, rozwijanie umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, czy sytuacja psychologiczna dziecka chorego psychicznie i jego rodziny.
Prelegentki przedstawiły m.in. problemy rodziców dzieci niepełnosprawnych, ich sytuację życiową, rozterki, emocje, poziom poświęcenia własnego dobra dla dobra dziecka.
Rozmawiano również o metodach terapeutycznych m. in. o integracji sensorycznej, która wnosi wiele w rozwój dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością.
Urozmaiceniem wykładów był występ artystyczny uczniów i nauczycieli z Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie. Zaprezentowano historię Kopciuszka.
Było to niezwykle widowisko, ponieważ wystąpienie przed taką publicznością wymaga nie lada odwagi. Swoim występem publiczność zauroczyła Karolina Kraus, przy akompaniamencie gitary Michała Heppnera z Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno Kulturalnego w Drawsku Pomorskim.
Występ poprzedziła projekcja filmu o placówkach działających w powiecie drawskim  oraz prelekcja wygłoszona przez Annę Chylińską-Jakubowicz, nauczyciela z ZPE-T w Bobrowie. Zapoznała  zebranych z historią szkoły, jego strukturą organizacyjną i ofertą edukacyjną, która ciągle się powiększa.
Całość program poprowadziły Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Jolanta Banaszek i podinspektor Joanna Kołodziejska.
W niecodziennym wydarzeniu udział wzięli m.in.: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Janusz Garbacz, Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak, Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski, Wójt Wierzchowa Jan Szewczyk, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Oleszno płk. Marek Gmurski, Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie Magdalena Zarębska-Kulesza i specjalista Wydziału Wspierania Edukacji w Szczecinie Ewa Klukowska, skarbnik powiatu Irena Osoś, prelegentki:dr Małgorzata Karwowska, dr Magdalena Prentka, Martyna Karwowska – Pabianek, mgr Jolanta Garbaczewska, Radni powiatowi,Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych w powiecie drawskim, Dyrektorzy i pedagodzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Czaplinku i w Trzcińcu, Prezesi i członkowie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezesi Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Koła Terenowe w powiecie drawskim, Kierownicy Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu, rodzice i prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z powiatu drawskiego oraz pozostali zaproszeni.
Konferencja była doskonałą okazją do rozdawania ulotek na temat cukrzycy, bowiem w tym roku główny temat obchodzonego Święta brzmiał - „Pokonaj Cukrzycę”. Każdy uczestnik otrzymał ulotki oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w  konferencji.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona