Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd x 2
14-04-2016

Zarząd x 2

Data wydarzenia: 14-04-2016

W dniach 13 oraz 14 kwietnia odbyło się siedemdziesiąte i siedemdziesiąte pierwsze w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Wśród rozpatrywanych materiałów były dokumenty przeznaczone na sesję Rady Powiatu.

Zarząd przyjął sprawozdania: z realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2015, z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2015 oraz z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
   Omówiono również zadania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki rynku pracy, plan zadań inwestycyjnych wykonywanych w 2016 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych, analizę badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym oraz projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Postanowiono udzielić pełnomocnictwa dla przedstawiciela spółki wykonującej ten „Plan”, do występowania w imieniu Powiatu Drawskiego przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
   Rozpatrywano także szereg wniosków, w tym m.in. o dofinansowanie Regionalnej Gimnazjady Przedmiotowej, o dofinansowanie imprezy „Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym”, o objęcie patronatem XLIV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz XV Memoriału fotografii Podwodnej im. J. Macke, o objęcie patronatem i współorganizację Międzynarodowego Pucharu Pomorza Karate KYOKUSHIN Dzieci i Młodzieży 2016 oraz o dofinansowanie wystawy fotograficznej „Pojezierze Drawskie w obiektywie mieszkańców” połączonej z premierą filmu „Powiat Drawski – tu mieszkam tu żyję”.
   Zarząd przyjął również projekt odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez Klub Radnych na sesji w dniu 31.03.2016r. oraz projekt ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
   Podjęto również uchwały w tym m.in. uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy, uchwałę w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Drawskiego oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.
   Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona