Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Jakich specjalności brakuje?
15-04-2016

Jakich specjalności brakuje?

Data wydarzenia: 15-04-2016

Między innymi o tym w dniu 14 kwietnia 2016 r. dyskutowały osoby zgromadzone na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczył Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego, uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim Henryk Andrałojć, Zastępca Dyrektora Agnieszka Kuropatnicka, Członkowie PRRP - Edward Kot, Renata Orłowska, Tadeusz Pilipiec, Piotr Płażalski, Piotr Skrzypczak, Jan Szewczyk oraz goście posiedzenia - Naczelnik Wydziału Edukacji Izabela Krężołek, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu Beata Miszewska – Kozłowska, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku Wioletta Cylkowska oraz Pracodawcy z terenu powiatu drawskiego: Monika Sobczyk STM Sp. z o.o. Złocieniec, Monika Nowakowska Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. Czaplinek, Jarosław Kilian - Flow Technics Sp. z o.o. Złocieniec oraz Mirosław Piłatowski Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Drawsku Pomorskim.
Programem posiedzenia było:
  1. Wydanie opinii w sprawie zmian podziału środków Funduszu Pracy i zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na realizację fakultatywnych zadań urzędu w 2016r.
  2. Wydanie opinii w sprawie zmian w podziale środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
  3. Wydanie opinii w sprawie zmiany podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).
  4. Wydanie opinii w sprawie propozycji planu kierunków szkoleń na 2016r.
  5. Wydanie opinii w sprawie zmian w zasadach przyznawania wsparcia finansowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Na posiedzeniu podjęte zostały uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego w 2016r., które zostały pozytywnie zaopiniowane. W kolejnej podjętej uchwale pozytywnie zaopiniowano propozycje kierunków szkoleń na 2016 r., które zostały opracowane na podstawie analiz rynku pracy oraz zapotrzebowania lokalnych pracodawców. Wydano także pozytywną opinię dot. wprowadzenia zmian w zasadach przyznawania wsparcia finansowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim.
Ponadto podjęto dyskusję na temat brakujących specjalności w powiecie drawskim. Omówiono zawody deficytowe i nadwyżkowe, by dostosować ofertę edukacyjną rynku pracy do potrzeb pracodawców w powiecie drawskim.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona