Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o  XIX sesji Rady Powiatu Drawskiego
18-04-2016

Z A W I A D O M I E N I E o XIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 18-04-2016

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
1.         Otwarcie sesji
2.         Ustalenie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 31 marca 2016 r
4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
– druk nr 1036
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.         Trybuna obywatelska
7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8.        Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2015 roku oraz  w I kwartale 2016 r. oraz informacja na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim – druk nr 1006.
9.       Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2015 – druk nr 1005
10.          Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2015 – druk nr 1009.
11.          Zamierzenia inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2016 – druk nr 1010.     
12.       Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2015 – druk nr  1007.
13.         Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 – druk nr  1031.
14.         Podjęcie uchwały w sprawie :
a)       zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 – druk nr 1023,
b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 – 2035 – druk nr 1024.
15.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.         Komunikaty i sprawy różne.
17.         Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona